Työvoiman vuokrauksesta ja vuokratyöntekijöistä on paljon ennakkoluuloja ja erilaisia epätarkkoja mielipiteitä. Tämä puolestaan herättää epäilyksiä niissä yrityksissä, jotka todella tarvitsevat lisätyöntekijöitä.

Nuvalo Finland Oy julkaisi 9 yleisintä väärinkäsitystä työvoiman vuokrauksesta ja ulkomaisesta työvoimasta:

  1. Ihmiset tulevat Suomeen, mutta he eivät oikeastaan tee mitään oikeaa työtä

Ajatellaan, että Suomeen saapuneet ulkomaalaiset työntekijät eivät todellakaan tee mitään todellista työtä ja saavat palkkansa laiskottelemalla ja esittämällä vääriä tietoja työajoistaan.

Itse asiassa näin ei ole. Yleensä ensimmäinen ulkomaalaisten työntekijöiden esittämä kysymys on, voisiko he tehdä pidempiä työpäiviä tekemällä ylitöitä. Käyttämällä enimmäisaikaa työhönsä, he saavat myös enemmän palkkaa. Ylityötä tekemällä he lisäävät yrityksen tuottavuutta ja siten myös yrityksen kilpailukykyä. Toteutuneiden työtuntien esittäminen asiakasyritykselle on henkilöstövuokrausyritysten tehtävä, jolla vältetään vuokratyöntekijöiden esittämät epätarkat työajat.

  1. Kolmansien maiden työntekijät ovat ongelmallisia

Ulkomaalaisilla työntekijöillä uskotaan olevan alkoholiongelmia. Rekrytointimenetelmämme ovat erittäin perusteellisia. Alusta alkaen karsimme pois ne työntekijät, jotka saattavat aiheuttaa ongelmia tulevaisuudessa, emmekä valitse heitä työntekijöidemme joukkoon. Yrityksellämme on nollatoleranssi alkoholin tai muiden päihteiden käytössä. Jos tapahtuisi niin, että työntekijämme käyttävät alkoholia tai muita päihteitä työaikana, lähetämme heidät heti takaisin ja etsimme asiakasyrityksellemme uuden työntekijän veloituksetta.

  1. Työvoima ei ole pätevää

Yritykset pelkäävät tarjota monimutkaisempia työtehtäviä vuokratyöntekijöille, koska heidän mielestään vuokratyöntekijät eivät ole ammattitaitoisia. Yritykset eivät esimerkiksi palkkaa työntekijöitä töihin, joissa on tarpeen työskennellä koneiden tai tietokoneiden kanssa. Mutta tosiasiassa Nuvalon rekrytointiprosessiin kuuluu kaikkien vuokratyöntekijöiden taustatarkistukset ja myös heidän taitojaan testataan tarvittaessa, jotta voimme varmistaa, että he todella ovat ammattilaisia. Pyrimme löytämään kaikille työntekijöille heidän pätevyyttään vastaavan työpaikan.

Ette voi koskaan olla varma myöskään suomalaista työntekijää palkatessanne, että onko hän todella ammattilainen, sillä joskus työnhakija mainitsee ansioluettelossaan sellaisia tietoja ja taitoja, joita hänellä ei todellisuudessa ole. Tällöin kaikki kova työ ja käytetty aika työntekijän löytämiseksi on mennyt hukkaan, ja myöhemmin on odotettavissa lisää kuluja uudesta rekrytointiprosessista. Vuokratyöntekijöidemme ollessa kyseessä, voimme taata, että heillä on tarvittavaa kokemusta ja ammattitaitoa. Ja mikäli ehdokas ei jostain syystä sovellukaan, löydämme teille välittömästi uuden työntekijän.

  1. Yritystä arveluttaa palkata työntekijää, joka tulee vieraasta kulttuurista

Kulttuurillamme ja Itä-Euroopan kulttuurilla ei ole niin merkittäviä eroja, jotka voisivat vaikuttaa työntekijöihin, jotka jo työskentelevät asiakasyrityksissämme tai aloittavat siellä työskentelyn.

  1. Ulkomaalaiset vievät suomalaisten työpaikat

Laadukas ulkomainen työvoima vahvistaa Suomen taloutta. Suomessa on entistä vähemmän ammattitaitoista työvoimaa, koska suuret ikäluokat jäävät pois työelämästä. Ulkomainen työvoima todella tukee taloutta ja yrittäjyyttä, lisää kilpailukykyä ja tuo investointeja.

  1. Työvoiman vuokraus on kallista

Itse asiassa työvoiman vuokraus on vähän halvempaa tai samassa hintaluokassa. Ulkomaisen työvoiman etuna on, että yritykselle, jossa he työskentelevät, ei aiheudu ylimääräisiä kustannuksia, kuten esimerkiksi sairauskuluja tai lomakorvauksia. Yritykset voivat myös lisätä tai vähentää vuokratyöntekijöiden määrää omien tarpeidensa mukaan. Jos yrityksellenne tulee tarve vähentää vuokratyöntekijöiden määrää, siitä ei synny lainkaan kuluja, toisin kuin omien työntekijöidenne

kanssa. Työvoiman vuokraus on erittäin hyödyllistä yrityksille, joissa työntekijöiden tarve vaihtelee aina tietyillä ajanjaksoilla, kuten esimerkiksi maataloudessa.

  1. Rekrytointiprosessi vie paljon aikaa

Työntekijöidemme rekrytointiprosessi ei ole aikaa vievää. Voimme löytää tarvittavan työntekijän, ja aikaa kestää n. 3-4 viikkoa rekrytoinnista siihen saakka, kun työntekijä aloittaa yrityksessänne. Samalla yrityksenne voi keskittyä varsinaiseen työntekoon, eikä teidän tarvitse kuluttaa aikaa rekrytointiin. Jos yritys yrittää rekrytoida työntekijöitä itse, työilmoituksen tekeminen, sopivien ehdokkaiden löytäminen ja heidän kanssaan haastattelujen sopiminen vie yleensä enemmän aikaa. Tilastojen mukaan todellisen asiantuntijan löytäminen vie aikaa noin 2–3 kuukautta.

  1. Emme voi kommunikoida työntekijöiden kanssa, koska he eivät puhu suomea

Suurin osa ulkomaisesta työvoimasta puhuu venäjää ja / tai englantia, minkä vuoksi ei ole kovin vaikeaa opettaa heille perustietoja työstään. Lähes jokaisessa yrityksessä on ihmisiä, jotka puhuvat jotain edellä mainituista kielistä, ja jos käy niin, että yrityksellä ei todellakaan ole ketään, joka puhuu tarvittavaa kieltä, on mahdollista, että henkilökohtainen asiantuntijamme tulee yritykseenne ja auttaa kääntämään kaikki tarvittavat tiedot.

  1. Työntekijät ovat täällä vain lyhyen aikaa

Vuokratyöntekijät työskentelevät yrityksessä niin kauan kuin heitä tarvitaan. Tarjoamme työntekijöitä toki myös lyhyemmiksi ajoiksi ja myös tarvittaessa pidemmäksi ajaksi. Normaalisti työntekijämme eivät tule Suomeen vain pariksi viikoksi. Yleensä teemme työntekijöillemme asiakirjat niin, että he voisivat olla ja työskennellä Suomessa 365 päivää, ja vaikka yritys tarvitsisikin työntekijöitä vain muutamaksi viikoksi, voimme myöhemmin vuokrata heidät toiselle yritykselle työskentelemään. Jos yritys haluaa vuokratyöntekijöitä pidemmäksi ajaksi, haemme heille oleskelulupaa. Joten on välttämätöntä, että yritys mainitsee alussa ajanjakson, kuinka kauan he tarvitsevat työntekijöitä.

Jos haluat lukea lisää työvoiman vuokrauksesta, lue lisää blogiviestistämme “5 syytä, miksi valita työvoiman vuokraus” tai TÄSTÄ.